İLİM KENDİN
BİLMEKTİR
 
 İlim ilim bilmektir 
 İlim kendin bilmektir 
 Sen kendini bilmezsin 
 Ya nice okumaktır
 
 Okumaktan murat ne 
 Kişi Hak’kı bilmektir 
 Çün okudun bilmezsin 
 Ha bir kuru emektir
 
 Okudum bildim deme 
 Çok taat kıldım deme 
 Eğer Hak bilmez isen 
 Abes yere yelmektir
 
 Dört kitabın ma’nisi 
 Bellidir bir elifte
 Sen elifi bilmezsin 
 Bu nice okumaktır
 
 Yiğirmi dokuz hece 
 Okursun uçtan uca 
 Sen elif dersin hoca 
 Ma’nisi ne demektir
 
 Yunus Emre der hoca 
 Gerekse bin var hacca 
 Hepisinden iyice
 Bir gönüle girmektir
 

                                                                               [Şiir Köşesi]  [Ana Sayfa]