AKINCI

  Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik
  Bin atlı, o gün dev gibi bir orduyu yendik

  Ak tulgalı beylerbeyi haykırdı "ilerle"
  Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle

  Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan
  Şimşek gibi, Türk atlarının geçtiği yoldan

  Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla
  Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla

  Cennette bugün gülleri açmış görürüz de
  Hâlâ o kızıl hatıra titrer gözümüzde

  Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
  Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

 

                                                                                                     [Şiir Köşesi]  [Ana Sayfa]