HZ. MEVLÂNA'NIN  HAYATI

                                                                                            MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ

  Asıl adı Muhammed Celaleddin olan Mevlana'nın mahlası Rumi'dir. Daha cok, lakabı olan Mevlana ile anılır. Kaynaklar onu Ulu Hünkar veya Hünkar Mevlana diye de anmaktadır.

    Celaleddin Rumi 30 Eylül 1207'de Belh'te doğdu. Kaynaklara göre annesi Mümine Hatun, Harzemşahlardan Alaeddin Muhammed'in kızıdır. Mümine Hatun Konya Karaman'da Mader-i Sultan denen cami dergahta yatmaktadır. Mevlana'nın anne tarafından Halife Ebubekir soyundan geldiği yolundaki rivayet tarikat erbabının sıkça başvurdukları uydurmalardan biridir. Bu iddianın tutarsızlığı büyük araştırmacı Gölpınarlı tarafından Mevlana'yı anlatan hemen tüm eserlerde gösterilmiştir. Rumi'nin babası, devrinin ünlü bilginlerinden biri olan ve Sultanul Ulema diye anılan Hüseyin oğlu Bahaeddin Veled'dir.

     Kaynaklara göre, Bahaeddin Veled, Moğolların Belh'i istilası üzerine buradan ayrılmış ve kesin olarak bilemediği bir yol izleyerek Konya'ya gelip yerleşmiştir.

     Sultanul Ulema ailesinin Belh'ten ayrılışı sırasında Mevlana'nın 5 yaşlarında olduğu yolundaki Eflaki kaydı kesinlikle yanlıştır. Mevlana bu göç sırasında 20 yaşlarında bir insandı. Nitekim göç yolunda  Nisabur'da büyük sufi Feriduddin Attar'la görüşen Bahaeddin Veled ailesinin genç oğullarına Attar, eseri Esrar-name'yi vermiştir. Yine göç yolunda, Larende'de Mevlana, Semerkandli Hoca Lala'nın kızı Gevher Hatun'la evlendi. Rumi'nin oğulları Sultan Veled ve Alaeddin Çelebi bu hanımdan doğmuştur.

     Bahaeddin Veled Konya'da halka verdiği vaazlarla büyük bir üne kavuşmuştur. Selçuklu sultanı Alaeddin Keykubat'ın lalası tarafından Bahaeddin Veled için Medrese-i Hüdavendigar adli büyük bir medrese de yaptırılmıştır.

     Bahaeddin Veled'in olumu üzerine onun bilgi ve aydınlık mirasını temsil etme görevini oğlu Celaleddin üstlendi. Bahaeddin Veled'in ilim ve kemalinden yararlananlar Mevlana’nın çevresinde toplanmışlardı. Ölümünden kısa bir sure sonra, öğrencilerinden ünlü sufi bilgin Burhaneddin Muhakkik Tirmizi'nin Konya'ya geldiğini görüyoruz.

Burhaneddin, hocası Sultanul Ulema ile buluşmak üzere geldiği Konya'da onun yerini alan Mevlana ile karsilasti ve hocasından feyz almaya fevam yerine Mevlana'ya feyz vermeye başladı.

     Seyyid Burhaneddin, entellektuel-kitabi bilgilere teslim olmuş görünen Mevlana'da ilk mistik ilgiyi uyandıran kisi olmuştur. Burhaneddin, Mevlana ile 10 yıla yakin bir sure meşgul oldu. Mevlana’nın Halep ve Sam'da tahsil görmesinin de Burhaneddin'in teşvikiyle olduğu anlaşılıyor.

btar_lft.gif (279 bytes)
Geri

Devam              

btar_up.gif (312 bytes)
  İleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Ana Sayfa]  [Konya'dan]  [Şiir Köşesi