G Ö N Ü L  D O S T L A R I               

 

KONYA'DAN DÜNYA'YA...............GÖNÜL DOSTLARI ..............KONYA'NIN TARİHÇESİ .............. GENEL BİLGİLER.................TARİHİ YERLERİ................İLÇELERİ...............İLÇELERİN NÜFUSU..............KONYA RESİMLERİ..............MEVLÂNA............ÖNEMLİ TELEFONLAR...

 

SAĞLIK KASABASI

           Sağlık (Ağrıs), Konya’nın Meram İlçesine bağlı bir Türkmen Kasabasıdır. Türkmen, “Türkiiman” kelimesinden gelen “imanlı Türk” manasındadır. M.S. 926 yılında Bezir Han oğlu ilk Müslüman Türk hükümdarı olan Karahanlı hükümdarı Abdülkerim Satuk Buğra Han devrinde ilk defa Müslümanlığı kabul eden Oğuz boylarına, Türkmen adı verilmekteydi.

           Türklerin 26 Ağustos 1071 yılında Konya Bölgesine yerleşmesiyle bu bölgeye gelen Türkmenler, Anadolu Selçuklu Devletinin 1308 yılında yıkılmasından sonra Karamanoğulları beyliğinin hâkimiyetine girmişlerdir.

           Türkistan’da doğup, Yesi şehrinde 1166 yılında 63 yaşında ölen,  yaşadığı bölgede İslamiyet’in yayılması ve tasavvuf hareketinin gelişmesine büyük hizmetlerde bulunan, bu yüzden Türkistan tasavvuf hareketinin piri, lideri olarak tanınan Ahmet Yesevi Hazretlerinin vefatıyla, XII. Asrın sonundan itibaren bu büyük zatın derviş ve halifeleri, Anadolu’ya gelerek bölgenin İslamlaşmasına büyük ölçüde hizmetlerde bulunmuşlardır. XII  Asrın sonundan  XV. Asra kadar Konya  Bölgesinde Türkistan ve Horasan’dan gelen Yesevi tarikatına mensup olan mutasavvıflar arasında Argıthanı’nda Argıt Baba, Ilgın Mahmut Hisar Tekkesinde Hacı Bektaşi Veli’nin amcasının oğlu Didiği Halit Sultan, Seydişehir’de Seyyid Harun Veli, Yatağan’da Ahmet Mürsel, Hasan Şıh’ta Şeyh Hasan, İlyas Baba Köyünde İlyas Baba, Kiçi Muhsine Köyünde Hacı Haydar Sultan, onlardan sonra Ağrıs’ta  (Sağlık)  bulunan Doğan Yörük Zaviyesi, bölgenin İslamlaşmasına ve manevi yönden ilerlemesine büyük ölçüde hizmet etmiştir.

           Sağlık Kasabasında bulunan bu zaviye Karamanoğulları beylerinden Hatıplı Hasan Beyin oğlu Doğan Yörük tarafından XV. Asrın ortalarında yaptırılmıştır. Babası Has Bey Sırçalı Medrese karşısında bulunan Dar’ul Huffazı (hafızlar evi)  Kur’an’a hizmet etmek için 1421 yılında yaptırmıştır. Kasabamızda bulunan zaviye de, bu tarihten sonra yaptırılmıştır.

           Bu yıllarda Sağlık (Ağrıs), Ilgın İlçesinin Çemeneli Nahiyesi’ne bağlıdır. Osmanlılar döneminde (1310/1894) Konya sancağı Sudiremi (Sille) nahiyesine bağlanmıştır. 1984 yılında yayımlanan Konya Vilayet Selnamesine göre Kasabamız Sağlık’ta (Ağrıs) 117 hane ve 585 nüfus bulunmaktadır. Cumhuriyet döneminde, 1971 yılında Kasaba olarak ilk Belediye Başkanını seçen kasabamız 1989 yılına kadar Kızılviran Nahiyesine, 1989 yılında ise Meram İlçesine bağlanmıştır. Konya’ya 45 km. uzaklıkta şirin bir belediyedir.

 

           Kasabamızda 1971 yılından bu güne kadar belediye başkanı olarak;

 

           1971 – 1972           Mehmet  TÜFEKÇİ

           1972 – 1974           Mehmet İLHAN

           1974 – 1978           Mustafa ÖZTÜRK

           1978 – 1980           Mehmet İLHAN

           1980 – 1984           Mustafa CENGİZ

           1984 – 1989           Ahmet ALPTEKİN

           1989 – 1994           Mehmet ÇİÇEK

           1994 – 1999           Durmuş KAÇAR

           1999 – 2004           Süleyman KIRAN

           2004 - 2008           Süleyman ÖZDEMİR

           2008 - ......             Mehmet ÇİÇEK

 

           KASABAMIZIN ÖNEMLİ TELEFONLARI:

           

           Belediye Başkanlığı               368 30 10- 14 (5 Hat)

           Belediye Başkan Evi              368 30 15

           Ankesör                                  368 30 01

           İlköğretim Okulu Müdürü      368 30 03

           Medaş Bürosu                        368 30 16

           PTT Acentası                         368 31 00

           Petrol                                      368 31 13

           Petrol Ankesörü                     368 31 10

           Sağlık Ocağı                          368 31 37

           Gölcük PTT                          368 31 01

           Çiftlik                                    368 31 35

           Lokanta                                 368 30 02

 

 

GERİ  

 

[Ana Sayfa] [Konya'dan] [Şiir Köşesi]