KOYUNOĞLU MÜZESİ   1

 

A.R. İZZET KOYUNOĞLU MÜZE VE KÜTÜPHANESİ (A. R. İzzet Koyunoğlu)

A. R. İZZET KOYUNOĞLU (1316/1900-23 EYLÜL 1974): Müze ve Kütüphanenin kurucusu olan Ahmed Rasih İzzet Koyunoğlu, hayatını 1913 yılından itibaren kurmağa başladığı müze ve kütüphanesini daha da zenginleştirip güzelleştirmekle geçirdi. Dünyanın ünlü müze ve kütüphaneleri arasında yeralan bu özel eserini, 4 Temmuz 1973 tarihinde, "Varlığını Vatanına ve Milletine veren kişi, insanların en mutlusudur" diyerek, hiçbir karşılık beklemeden Konya Belediyesi'ne "hibe" etti.

Koyunoğlu, görevini hakkıyla yerine getirmenin verdiği huzur içerisinde, Konya Üçler Mezarlığı'nda, annesinin yanındaki ebedi istirahatgâhındadır.

Müze ve Kütüphanesi

A.R. İzzet Koyunoğlu'nun evi koruma altına alınıp, çevresi istimlâk edilerek, 3433 m²'lik bu geniş alanda, bugünkü modern binası inşa edildi.

 

Bütün müze ve kütüphanesi buraya taşınarak, modern anlayışla düzenlenip, "Konya Büyükşehir Belediyesi A. R. İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi" adıyla, 2 Şubat 1984 tarihinde açıldı.

Müze iki ana katta, çeşitli bölümlerden meydana gelmiştir.

 

Anadolu Medeniyetleri

Anadolu'da yaşamış toplum ve kültürlere ait eserler bu kattadır. Araştırma ve kazılarla ortaya çıkarılan çeşitli arkeolojik ve kültürel materyaller, kronolojik olarak sergilenmiştir.

İslâm öncesi ve İslami dönemlere ait paralar, sikkeler, kaymeler, T.C. Merkez Bankası'nın tam emisyon banknotları, modern müzecilik anlayışına uyan olarak ziyaretçilere sunulmuştur. Burada, M.Ö.: 9-7 binli yıllara ait eserler; Eski Tunç Çağrı, Hitit, Friglerin el ve ev eşyaları; Emevi, Abbasi, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait birbirinden kıymetli materyaller de yer almıştır.

 

1. kat: (Tabiat tarihi)

Çeşitli çağlara ait fosiller, silisler, taşlaşmış deniz hayvanları ve ürünleri; volkan bombası, taş, metal ve cam kalıntılar, eşyalar bu bölümdedir. MTA ve Etibank gibi kuruluşların araştırma ve kazılarda elde ettiği mineraller, vitrinlerdedir.

Avcılar tarafından armağan edilen av hayvanları, çeşitli kuşlar, doldurulmuş örnekleriyle bölüm zevkle gezilmektedir.

 

 

   GERİ                    İLERİ