GÖNÜL DOSTLARI

 

 

 MALİYE ÇALIŞANLARI SENDİKASI

 

 

 

 

MALİYE ÇALIŞANLARI SENDİKASI

GENEL MERKEZ

         Maliye Çalışanları Sendikası 25.09.2013 tarihinde Konya'da

     kurulmuştur. Amacımız Maliye çalışanlarının ekonomik, sosyal,

     çalışma şartları ve özlük haklarını iyileştirmektir.

           Bunun için öncelikle;

          1 - Maliye Hizmetleri Sınıfı'nı tahsis ettirmek,

          2 - Ek Ücretlerin Emekli Keseneğine Esas Matraha dahil

     ettirmek,

          3 - Çalışma barışımızı bozan Uzmanlık sorununu çözmek,

          4 - Mesai sorununu çözmek,

          5 - Mali Tatilin Maliyecilerin tatil yapabileceği şekilde yeniden

      düzenlenmesini sağlamak,

           6 - Daha bunu gibi onlarca sorunumuzun çözümü için her

     türlü çabayı sarf edeceğiz.

 

          BÜTÜN BUNLARI YAPARKEN ASLA AMA ASLA BİR

          SİYASİ YELPAZEDE YER ALMAYACAĞIZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

                        

 DEVAM   

  [ Ana Sayfa ] [ Konya'dan Dünya'ya ] [ Maliye-Sen Kurucular ] [ Maliye-Sen Yönetim Kurulu] [ Maliye-Sen Tüzük ]